Historie

De christelijke muziekvereniging “Crescendo” te Hengelo Gld. is opgericht op 17 juni 1935.
"Crescendo" was aanvankelijk een fanfare en stond in het oprichtingsjaar uit 37 (uitsluitend mannelijke) leden. Op 26 augustus 1935 was de eerste repetitie onder leiding van de heer Dimmendaal, die aanvankelijk de eerste jaren pro deo dirigent was. Later werd de vergoeding vastgesteld op fl. 1,25 per avond.
Geoefend werd in het verenigingslokaal achter de christelijke school aan de Raadhuisstraat. De contributie bedroef fl. 0,10 per avond en bij verzuim kon een boete worden opgelegd van fl. 0,15 per avond. Het is niet bekend of er ook iemand beboet is. Op 17 december 1936 was de eerste officiële uitvoering van "Crescendo" een feit.

Op 13 februari 1939 wordt het besluit genomen om van "Crescendo" een harmonie te maken, met maar liefst drie klarinetten.

De slagwerkgroep van Crescendo is opgericht in 1974. In 1974 had de toenmalige voorzitter de wens dat er een drumband opgericht werd, zodat niet altijd tijdens de straatoptredens een drumband van een andere vereniging voor het orkest hoefde te lopen. Men begon met 16 leerlingen en de drumband van Crescendo was een feit.

Na een instructeurswissel in 1980 werd de groep bekend gemaakt met lyra's. Tijdens het voorjaarsconcert in 1982 werden er 3 lyra's aangeboden, en vanaf dat moment werd de drumband omgetoverd in een tamboer-lyrakorps. Van1983 tot 2005 stond het korps 22 jaar lang onder leiding van Bert Rietman. In 1997 zorgde Bert ervoor dat er 2 xylofoons en 1 marimba werden geïntroduceerd, die ook op straat gebruikt konden worden. Vanaf dat moment werd het korps officieel een malletband.

Tussen 2008 en 2017 stond de groep onder leiding van Gilbert Wientjes, die de groep meer hedendaagse muziek ten gehoren liet brengen. Eind 2017 is de slagwerkgroep gestopt vanwege een te groot verloop.

Op dit moment telt de vereniging ongeveer 100 leden.